RSS

Tag Archives: สวทช.

การออกบูธและการเยี่ยมชมนิทรรศการงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช.

วันที่ : 24 – 25 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-17.00
สถานที่ : อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้ฝึกงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง และ ศตพล ยศกรกุล Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , ,

งานจัดหาวารสาร และ e-resources

วันที่ : 23 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-12.00  และ 13.00-17.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : พรพรรณ  บุญยะทิม Read the rest of this entry »

 

Tags: , ,

โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ฯ


วันที่ : 22 มี.ค. 2554
เวลา : 15.30-16.30
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , ,

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สวทช.

วันที่: 21/03/54
เวลา : 08:30 – 11:00
สถานที่: สำนักงานพัมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ผู้ฝึกสอน : ชูชาติ และ นริศรา Read the rest of this entry »

 

Tags: ,