RSS

Tag Archives: ศตพล ยศกรกุล

การจัดทำศัพท์สัมพันธ์


วันที่ : 30 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00 – 12.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : ศตพล ยศกรกุล Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

ร่วมฟังบรรยายกับคณะดูงาน มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ : 25 มี.ค. 2554
เวลา : 13.00-14.30
สถานที่ : ห้องประชุม CO-208
ผู้ฝึกงาน : รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ และ ศตพล ยศกรกุล

Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , ,

การออกบูธและการเยี่ยมชมนิทรรศการงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช.

วันที่ : 24 – 25 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-17.00
สถานที่ : อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้ฝึกงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง และ ศตพล ยศกรกุล Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , ,