RSS

Tag Archives: งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.

การออกบูธและการเยี่ยมชมนิทรรศการงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 สวทช.

วันที่ : 24 – 25 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-17.00
สถานที่ : อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้ฝึกงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง และ ศตพล ยศกรกุล Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , ,