RSS

การสแกนหนังสือด้วยเครื่อง Book Scanner

11 Apr

วันที่ : 11  เม.ย. 2554
เวลา : 14.00 – 17.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : เพ็ญศิริ วายุภักตร์

Book Scanner รุ่น BookDrive DIY เป็นเครื่องสแกนหนังสือประสิทธิภาพสูง ที่สามารถสแกนหนังสือได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดหนังสือพิมพ์ รวมถึงรองรับกล้องดิจิทัล Canon EOS และเลนส์หลายรุ่น นอกจากนี้ระบบกล้องยังทำงานอัตโนมัติถ่ายหน้าหนังสือเองโดยไม่ต้องคอยกดปุ่ม (Auto Capture Switch)

ทั้งนี้เมื่อเดือน มีนาคม 2553 ทางสวทช. ได้นำเครื่อง บุ๊คไดรฟ์มินิไปใช้ในการสแกนหนังสือโบราณและหนังสือหายากในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เนื่องจากทางเจ้าของหนังสือไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือออกมาทาง สวทช. จึงได้ขอความร่วมมือให้บริษัทเอทิซนำเครื่องเข้าไปติดตั้งที่ประเทศพม่า เพื่อถวายงานให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเวลา 16 เดือน จนงานสแกนหนังสือเสร็จสิ้นเรียบร้อย

การใช้เครื่อง Book Scanner
1. เปิดโปรแกรม Book Drive Capture 4 จากนั้นตั้งค่า setting ต่างๆ ดังนี้

 • เลือก Destination เพื่อเลือกแหล่งเก็บไฟล์รูป โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ ดังนี้ [ปีเดือนวัน(ติดกันหมด)]-[ชื่อหนังสือ] ตัวอย่างเช่น 20110411-Proceedings-volume-I เป็นต้น (ชื่อหนังสือหากมีช่องว่าระหว่างชื่อหนังสือให้ใส่เครื่องหมาย – (hyphen)
 • จากนั้นเลือก Rotate only in preview เพื่อให้โปรแกรมกลับด้านรูปให้ดูตอน preview แต่ในตอนท้ายเราต้องไปกลับรูปเองอีกครั้ง

ภาพ : โปรแกรม BookDrive Capture 4

2. เปิดกล้องที่เครื่องสแกนโดยเปิดตัวทางขวาก่อน จากนั้นรอให้กล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วก่อนแล้วคลิก cancel แล้วจึงเปิดกล้องด้านซ้ายต่อไป (กล้องซ้ายถ่ายหนังสือหน้าขวา และ กล้องขวาถ่ายหนังสือหน้าซ้าย) ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสแกนหนังสือคือตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายสอง เพราะจะใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพ เนื่องจากแสงจากหลอดฟูลออเรนเซนต์จะตกกระทบเฉพาะตรงกลางทำให้ภาพออกมาไม่สวย

**หมายเหตุ :  กรณีหนังสือที่พิมพ์เพียงหน้าเดียวต่อหนึ่งแผ่นให้เปิดกล้องซ้ายเพื่อถ่ายหน้าทางขวาเพียงด้านเดียว

3. นำหนังสือที่จะสแกนมาวางบนแท่นสแกนแล้วใช้แผ่นใสที่เป็น V-shape ทับหนังสืออีกครั้ง แล้วกดปุ่มรูปกล้องเพื่อทำสั่งกล้องให้ถ่ายภาพหนังสือซึ่งจะบันทึกเป็นไฟล์ JPEG หรือกดปุ่ม Enter เพื่อสั่งให้กล้องถ่ายภาพหนังสืออัตโนมัติก็ได้

** หมายเหตุ : แป้นลัดที่คีย์บอร์ดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
กดเครื่องหมาย / เพื่อถ่ายหน้าซ้าย และ Refresh หน้าซ้าย
กดเครื่องหมาย * เพื่อถ่ายหน้าขวา และ Refresh หน้าขวา
กดเครื่องหมาย – เพื่อ Refresh ทั้งหน้าซ้ายและขวา
กดเครื่องหมาย + ทดสอบ

4. กรณีที่ถ่ายผิด หรือ ต้องการถ่ายใหม่ให้คลิกที่หน้าที่ผิด เลือกคำสั่ง New แล้วโปรแกรมจะถ่ายหน้าเดิมโดยตั้งชื่อเดิมให้

5. เมื่อทำถ่ายภาพหนังสือจนหมดทุกหน้าแล้วให้นำไฟล์ที่ได้ไปแก้ไขภาพในโปรแกรม Book Drive Edit Pro

การใช้โปรแกรม Book Drive Edit Pro
– เปิดโปรแกรม Book Drive Edit Pro สำหรับแก้ไขภาพ
* เลือก “L&R” สำหรับหนังสือที่มีสองหน้า
* เลือก “L” สำหรับหนังสือที่มีเฉพาะหน้าซ้าย
* เลือก “R” สำหรับหนังสือที่มีเฉพาะหน้าขวา
– จากนั้นทำการ Insert ไฟล์ภาพทั้งหมดมาทำการแก้ไขภาพด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ โดยคลิกที่ปุ่ม Setting หรือ ปุ่มรูปประแจ ซึ่งจะสามารถปรับฟังก์ชั่นต่างๆได้ดังนี้

ภาพ : Insert

 • การ Rotate และ Deskew ภาพ
 • คลิกที่ปุ่ม Rotate ปรับเป็น L=270 , R=90 เพื่อปรับภาพให้เป็นแนวตรงที่ถูกต้องเนื่องจากตอนถ่ายภาพมามันจะเป็นรูปแนวนอน
 • คลิกที่ปุ่ม Deskew เพื่อปรับความเอียงอัตโนมัติไปพร้อมกันเลย ซึ่งโปรแกรมสามารถปรับค่าความเอียงให้อัตโนมัติ หรือเราสามารถปรับตั้งค่าเองได้
 • เลือกที่ Destination เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์รูปจากนั้นสร้าง Folder ที่สำหรับเก็บภาพที่ปรับ Rotate และ Deskew แล้วชื่อว่าโฟลเดอร์ “Rotate” ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อหนังสือ
 • จากนั้นคลิกดู Preview ตรวจดูความเรียบร้อย แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Play เพื่อสั่งโปรแกรมปรับภาพทั้งหมดให้อัตโนมัติ

ภาพ : Rotate&Deskew

 • การ Crop ภาพ
 • สร้าง Folder ที่สำหรับเก็บภาพที่ Crop แล้วชื่อว่าโฟลเดอร์ “Crop” ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อหนังสือ
 • กดปุ่ม Setting จากนั้นกดที่ปุ่ม Crop และติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Use Dynamic ออก
 • นำภาพที่ Rotate เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำการ Crop
 • กดปุ่ม New Page Left หรือ New Page Right เพื่อเลือกหน้าที่จะนำมา Crop เป็นต้นแบบแล้วคลิกที่แว่นปุ่มขยาย
 • โดยในส่วนนี้หน้าปกและปกหลังจะใช้พื้นที่ Crop เหมือนกัน และต้องขนาดเท่ากันด้วย
 • ในส่วนเนื้อหานั้นจะใช้พื้นที่ในการ Crop อีกขนาดหนึ่ง ที่สำคัญต้องเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมด โดยเลือกติ๊กที่ Manual Setting แล้วยืด-ขยายปรับขนาดพื้นที่ที่ต้องการให้เหมาะสม จากนั้นจำค่า Width และ Height ไว้เพื่อใช้กับหน้าถัดไป (เนื่องจากตอนปรับตั้งค่าใช้หน้าตัวอย่างแค่คู่เดียว)

ภาพ : Crop1

 • ในการปรับขนาดหรือพื้นที่ที่จะ Crop สิ่งสำคัญคือห้ามให้ข้อความหรือเนื้อหาในหน้านั้นๆ ขาดหายเด็ดขาด (ในกรณีที่ต้องการให้ค่าหนังสือหน้าซ้ายและขวาเท่ากัน สามารถโยนค่า Manual Setting ไปอีกหน้าได้โดยกดปุ่ม “>>” หรือ “<<” เพื่อให้ขนาดที่จะ Crop เท่ากับอีกหน้าหนึ่ง)
 • จากนั้นคลิกดู Preview ตรวจดูความเรียบร้อย แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม Play เพื่อสั่งโปรแกรมตัดขอบภาพทั้งหมดให้อัตโนมัติ

ภาพ : Crop2

 • การปรับ Level ด้วยโปรแกรม Xnview

– สร้าง Folder ที่สำหรับเก็บภาพที่ปรับระดับสมดุลย์สีแล้วชื่อว่าโฟลเดอร์ “Level” ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อหนังสือ
– เลือกหน้ากระดาษที่มีเนื้อหามาหนึ่งหน้าเพื่อใช้ต้นแบบ

ภาพ : Level1

– เลือกเมนู Image > Adjust >Level แล้วปรับ Black Point ตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน 50 และ White Point ปรับตามความต้องการแล้วจำค่านั้นๆไว้ ใช้กับภาพทั้งหมด

ภาพ : Level2

– กลับมาที่ Browser แล้วคลิกที่ Tools > Batch processing > คลิกที่ Option และเลือก Quality เป็น 100% > OK

ภาพ : Level3

– คลิกที่ Add เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมดที่จะทำการปรับแสง แล้วคลิกที่แถบชื่อ Transformations > Map > levels > Add แล้วปรับค่าของแสงตามที่ได้จดจำหรือจดบันทึกไว้ภาพ : Level4

– คลิกที่ปุ่ม Go เพื่อบันทึกภาพ

กลับมาที่โปรแกรม Book Drive Edit Pro

 • ปรับค่า Brightness

– สร้าง Folder สำหรับเก็บภาพที่ปรับความสว่างแล้วชื่อว่าโฟลเดอร์ “Brightness” ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อหนังสือ
– เปิดไฟล์ทั้งหมดที่ปรับ Level ออกมาเพื่อนำมาปรับภาพให้สะอาด โดยเลือกหน้าที่ดำที่สุดออกมาเป็นต้นแบบ
– เลือก Brightness แล้วกดปุ่มแว่นขยายตรวจดูความเรียบร้อย- ปรับค่า Brightness ตามสมควร
– กด OK แล้วกด Play

 • ปรับค่า Contrast

– สร้าง Folder สำหรับเก็บภาพที่ปรับความคมชัดแล้วชื่อว่าโฟลเดอร์ “Contrast” ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อหนังสือ
– เปิดไฟล์ทั้งหมดที่ปรับ Level ออกมาเพื่อนำมาปรับภาพให้คมชัดขึ้น
– เลือก Contrast Setting แล้วกดปุ่มแว่นขยายตรวจดูความคมชัดของตัวอักษร

ภาพ : Brightness

– ปรับค่า Contrast โดยค่า Contrast ต้องปรับไม่เกิน 80

ภาพ : Brightness2

– กด OK แล้วกด Play

 • การรวมภาพให้เป็นไฟล์ PDF

– คลิกที่ปุ่ม Export > Add File หรือ Add Folder เพื่อเลือกไฟล์ที่จะทำการแปลงเป็น PDF

ภาพ : PDF1

– ตั้งชื่อไฟล์เป็น [ปีเดือนวัน(ติดกันหมด)]-[ชื่อหนังสือ] แล้วเลือก Folder จะใช้เก็บไฟล์ที่แปลงแล้ว

ภาพ : PDF2

– คลิก Create เพื่อทำการแปลงไฟล์

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน

 • โปรแกรมควบคุมกล้องเพื่อสแกนหนังสือ (BookDrive Capture)
 • โปรแกรมตกแต่งภาพและสร้าง E-book (BookDrive Editor Pro)
 • โปรแกรมจัดการรูปภาพ XnView
 • เว็บไซต์ของบริษัท ATIZ (http://atiz.com)
 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: