RSS

การติดตั้ง WordPress.org บนเซิร์ฟเวอร์จำลอง

08 Apr


วันที่ : 8  เม.ย. 2554
เวลา : 13.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้ปฏิบัติงาน : สุรินทรา หล้าสกูล

WordPress เป็นโปรแกรม CMS (Contents Management System) ประเภทบล็อก (Blog) ซึ่งผู้ใช้สามารถบันทึกและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆของตนเองได้ โดยการใช้งาน wordpress ทำได้สองวิธีคือ WordPress แบบที่ต้องติดตั้งร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ ที่ http://www.wordpress.org และ WordPress แบบ free hosting ที่ http://www.wordpress.com

WordPress.org  เป็นการสร้างเว็บหรือบล็อกที่ต้องเช่าโฮสเป็นของตัวเอง หรือสร้างบนเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ได้ ทั้งนี้เราต้องโหลดโปรแกรม WordPress ไปติดตั้งไว้ที่โฮสหรือเซิร์ฟเวอร์จำลอง ต่างกับการสร้างโดยใช้พื้นที่ของ WordPress.com ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ให้แล้ว อย่างไรก็ตาม WordPress.org สามารถปรับแต่งลูกเล่นและ theme ได้หลากหลากกว่า WordPress.com

สำหรับการติดตั้ง WordPress.org ในที่นี้จะติดตั้งร่วมกับเซิร์ฟเวอร์จำลอง Server2Go

วิธีการติดตั้ง WordPress.org

1.ดาวน์โหลด WordPress ที่ http://www.wordpress.org

2. แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วนำไปไว้ที่ c:/sever2go/htdocs (ควรตั้งชื่อไฟล์ให้สัมพันธ์กับชื่อฐานข้อมูล)

3. เปิดโปรแกรม Server2Go


4. เข้าไปสร้างฐานข้อมูลไว้ใน phpMyAdmin


5. จากนั้นเข้าไปที่หน้าฐานข้อมูลที่สร้างไว้ ในที่นี้คือ http://127.0.0.1:4001/wordpress-aonan จะพบหน้าจอให้ติดตั้งโปรแกรม คลิก “Create a Configuration File”


6. จะปรากฏหน้าจอชี้แจงรายละเอียด คลิก “Let’s go!”

7. กรอกรายละเอียด แล้วคลิก Submit

8. คลิก “Run the install” เพื่อติดตั้ง


9. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วคลิก ” Install WordPress”


10. ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

11. Login เข้าระบบ

12. หน้า Dashboard สำหรับแก้ไขข้อมูลของหน้าเว็บเพจ

13. หน้าเว็บเพจที่ได้จากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์จำลอง Server2Go
– โปรแกรม WordPress.org

 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: