RSS

การติดตั้ง Joomla

08 Apr

วันที่ : 8  เม.ย. 2554
เวลา : 14.00 – 17.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้ปฏิบัติงาน : ณฐกร  เปล่งศรี

Joomla เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูล และใช้ในการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งมีลูกเล่นหลากหลาย โดยสามารถเลือกโปรแกรมเสริมเพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานภายในองค์กร การติดตั้งและใช้งาน Joomla นั้นจะต้องติดตั้งและใช้งานบน Server แล้วตัวโปรแกรมจึงจะสร้างฐานข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยตัว Joomla ที่ได้ติดตั้งนี้จะเป็นเวอร์ชั่น 1.6 ซึ่งจะเด่นในเรื่องของการแบ่งระดับของหมวดหมู่ (categories) และการจัดแบ่งระดับของ User

วิธีการติดตั้ง Joomla 1.6

1.ดาวโหลดโปรแกรม Joomla และแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์ชื่อ Joomla แล้ว ให้คัดลอกโฟลเดอร์ Joomla ไปวางใน
server2go > htdocs

2.เปิด server จำลอง แล้วเข้าติดตั้งโปรแกรม Joomla  จากนั้นให้ดำเนินการเลือกภาษา แล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

3.ส่วนนี้จะเป็นการแสดงการตั้งค่าต่างๆ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว สามารถคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

4. หน้านี้จะเป็นการชี้แจงถึงลิขสิทธิ์ของตัวโปรแกรม เมื่ออ่านจบแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

5. หน้านี้ให้ใส่ ใส่ ชื่อ ชนิด username และ password ของฐานข้อมูล รวมทั้ง Host Name เสร็จแล้วคลิก Next

6. หน้านี้จะให้ปรับค่า FTP เมื่อปรับเสร็จแล้วคลิก Next

7.ในส่วนนี้จะต้องใส่รายละเอียดของ admin คือ username password และ e-mail รวมทั้ง sitename และปรับเลือกภาษา

8. ในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายคือให้คลิกปุ่ม Remove install folder เพื่อลบ Folder installออก จากนั้นสามารถเข้าใช้งาน Joomla โดยกดปุ่ม Site หรือ Administrator ทางด้านบนขวา


แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน

  • โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์จำลอง Server2Ggo
  • โปรแกรม joomla เวอร์ชั่น 1.6
 

Tags: , ,

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: