RSS

งานจัดการวารสารสิ่งพิมพ์และบริการและงานจัดหาวารสาร และ e-resources

24 Mar

วันที่ : 24 มี.ค. 2554
เวลา : 8.00-10.00
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : พรพรรณ บุญยะทิม

งานจัดหาวารสาร และ e-resources รวมถึงงานจัดการวารสารสิ่งพิมพ์และบริการ ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเน้นการให้บริการแหล่งวิชาการแบบออนไลน์นานาชาติ อันได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการบอกรับทั้งแบบองค์กรให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในเครือข่าย สวทช. สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบอกรับในนามส่วนบุคคล นอกจากนี้ในส่วนของวารสารฉบับพิมพ์ ทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเน้นบอกรับวารสารที่เกี่ยวกับด้าน “ว และ ท เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติ”

วารสารที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดหาเข้ามา

1. ฉบับพิมพ์

 • วารสารภาษาไทย
  • มีวารสารภาษาไทย 100 ชื่อ แต่บอกรับประมาณ 15-16 ชื่อ ที่เหลือได้มาจากการบริจาค
  • วารสารภาษาไทยจะหาชื่อด้าน “ว และ ท เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติ” นำไปจัดทำดรรชนีวารสาร และสามารถค้นจาก OPAC ได้
 • วารสารภาษาอังกฤษ
  • มีวารสารภาษาอังกฤษ 20 ชื่อ ได้มาจากการจัดซื้อทั้งหมด

2. e-Journal & Online Database

 • e-Journal
  • เป็นวารสารที่เข้าถึงบนอินเตอร์เน็ตได้ มีข้อดีคือสามารถดูย้อนหลังได้
  • เปิดให้พนักงาน สวทช. เข้าถึงแบบออนไลน์ได้ทุกคน (IP Site License)
  • e-Journal เดิมรับในนาม สวทช. ทั้งหมด ก่อนเปลี่ยนมาเป็นให้นักวิจัยบอกรับในนามส่วนบุคคล (Individual Subscribe) เนื่องจากวารสารบางชื่อใช้กันเฉพาะภายในกลุ่มงานวิจัย แต่ก็มีคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อ (วารสารที่บอกรับเฉพาะกลุ่มรวมไว้ใน e-Journal ด้วย แต่ผู้ที่จะเข้าใช้ต้องมีรหัสผ่าน)
 • Online Database 6 ฐาน มาจาก STKS จัดหามาให้ สวทช. ได้แก่
  • IEEE Explorer เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เน้นด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (NECTEC ใช้มาก)
  • ISI: Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปเน้นทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์
  • ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2,500 ชื่อ และมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1,200 ชื่อ (สวทช.ซื้อแค่ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์)
  • The ACM DL เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (NECTEC ใช้มาก)
  • Scopus เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีวารสาร 15,000 ชื่อ ให้ข้อมูลเฉพาะบรรณานุกรม ยกเว้นถ้าวารสารเป็นของ Elsevier หรือ ScienceDirect จะมี Full Text ให้ เพราะบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect โดยในฐานนี้จะมีการทำ Alerts ไว้ว่าถ้ามีชื่อศูนย์ฯไหนใน สวทช. ไปตีพิมพ์ผลงานก็จะแจ้งเตือนมาให้ เพื่อนำไปจัดทำสถิติใน myPerformance (ระบบฐานข้อมูลเก็บผลงานวิจัยของนักวิจัย สวทช.)
  • SpringerLink เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 2,600 ชื่อ เป็น Full Text ทั้งหมด
 • ฐานข้อมูลอื่นๆ
  • IMD WCY Online ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การลงทะเบียนวารสารตัวเล่ม

 • มีฐานข้อมูลลงทะเบียนวารสารที่พัฒนาขึ้นมาใช้เอง
 • การลงทะเบียนตัวเล่มวารสาร
  • ประทับตราวันเวลาที่ได้รับและวันเวลาที่ขึ้นชั้นไว้ที่หน้าปกใน
  • ประทับตราสัญลักษณ์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ที่หน้าปกใน
  • ต้องขึ้นชั้นวารสารใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง

การให้บริการวารสาร

 • วารสารสามารถยืมได้ 1 สัปดาห์
 • การให้บริการวารสารใหม่จะจัดให้บริการที่ด้านหน้าบริเวณทางเข้า นอกจากนี้ยังมีมุมวารสารของ สวทช. อีกด้วย ส่วนวารสารอิเล็กทรอนิกส์จะมีลิงค์ให้บริการที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติงาน
– วารสารใหม่
– ฐานข้อมูลลงทะเบียนวารสาร
– Online Database

 

Tags: , , ,

2 responses to “งานจัดการวารสารสิ่งพิมพ์และบริการและงานจัดหาวารสาร และ e-resources

 1. อังสนา

  05/04/2011 at 07:32

  เห็นด้วยกับอาจารย์บุญเลิศน่ะ เนื้อหาไม่มี ครูดูแล้วเป็นการรายงานว่าทำอะไรมากกว่า ด้านประโยชน์จะได้รับน้อยมาเรายึดตัวแบบฟอร์มรายงานของสาขาวิชาหรือเปล่า อย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ต่างกัน ครูดู blog ของนักศึกษาอีกกลุ่มที่ http://utccis49.wordpress.com/ น่าสนใจมากน่ะ ได้รับความรู้หลายอย่าง และบางเรื่องที่ได้อ่าน ครูสามารถนำเอาไปสอนได้ และจะนำไปสอนได้วย เช่น โปรแกรมทำศัพท์สัมพันธ์ ครูว่าการทำ Blog ที่ STKS ให้ทำ น่าสนใจมากๆ เพราะเหมือนการบันทึกความรู้ที่เราได้เรียนมา เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่น และกลุ่มสามารถใช้ในการนำเสนอหน้าห้องโดยมีการบันทึกรายวันไว้เกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนและกันลืม และสามารถนำไปนำเสนอหน้าห้องโดยไม่ต้องมาทำเป็นสไลด์ซ้ำซ้อน นอกจากนั้นยังมีข้อดีอีกอย่างที่คิดว่าจะเสนอ อ. ปราณี คือ นักศึกษาไม่ต้องทำรายงานฉบับพิมพ์อีกแล้ว เพราะสิ่งที่ปรากฏใน blog คือ รายงานทั้งหมด ครูส่ง blog ที่น่าสนใจได้รับรางวัลมาให้ดูว่า log มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการรายงานที่ดีได้อย่างไร คือ What I Learned Today ที่http://www.web2learning.net/ พยายามหน่อยน่ะเป็นกำลังใจให้ หาเวลาทำให้ได้ด้วยก่อนลืมความรู้ที่ได้เรียนมา

   
 2. อังสนา ธงไชย

  05/04/2011 at 09:06

  เพิ่ม link ด้วยสำหรับคนที่สนใจจะได้ ตามเรื่องได้ อย่าพยายามนำเสนอตามแบบฟอรม์ของสาขาวิชา เก็บความรู้ที่ได้ใส่ไว้ ใช้นำเสนอหน้าห้องโดยไม่ต้องทำสไดด์ และไม่ต้องนำรายงานเป็นกระดาษก็ได้ นำเสนอเป็น blog นี่แหละ ลองหาวิธีซฺ จะทำได้อย่างไร

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: