RSS

งานที่ได้รับมอบหมาย : งานบริการความรู้และห้องสมุด

23 Mar


วันที่ : –
เวลา : –
สถานที่ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ฝึกงาน : –


เนื่องจากบุคลากรที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักประชุมร่วมกันอยู่เป็นประจำเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนปัญหาในการทำงาน นักศึกษาฝึกงานจึงได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลเคาน์เตอร์บริการและรับโทรศัพท์ผู้มาติดต่อ โดยการรับโทรศัพท์สามารถกด #50 เพื่อดึงสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาให้สามารถรับสายได้ที่เคาน์เตอร์บริการได้

สิ่งที่พบในการทำงาน

มีโทรศัพท์ติดต่อถึงบุคลากร แต่เนื่องจากบุคลากรกำลังประชุมร่วมกันอยู่ จึงใช้วิธีการแจ้งกับผู้มาติดต่อให้ฝากข้อความพร้อมชื่อและเบอร์ติดต่อไว้เพื่อให้บุคลากรโทรกลับในภายหลัง

– มีผู้ใช้มาใช้บริการยืมหนังสือ ซึ่งบริการยืมของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่อนข้างซับซ้อนและทำหลายขั้นตอน คือ ต้องบันทึกแบบบันทึกสถิติการยืมหนังสือ บันทึกแบบฟอร์มการยืม ยิงบาร์โค้ดหนังสือเข้าระบบ และต้องทำรายการในไฟล์ OpenOffice.org Calc ซึ่งโดยส่วนตัวค่อนข้างทำได้ช้าเพราะอยู่ในระยะแรกของการฝึกงาน การให้บริการของทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– มีงานประชุมวิชาการประจำปี NAC2011 และทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบูธนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ต้องใช้หนังสือนำไปสาธิตวิธีการทำงานของเครื่องถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีผู้ใช้ที่ไม่ใช่พนักงานมายืมหนังสือ ซึ่งตามปกติการยืมหนังสือต้องใช้รหัสพนักงาน แต่เนื่องจากทางบุคลากรของทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีบุคคลภายนอกมายืมหนังสือไป จึงใช้วิธีการจดชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ และให้ผู้ใช้เขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับในการยืมหนังสือออกไปนอกห้องสมุด

(สุรินทรา หล้าสกูล)

– การให้บริการผู้ใช้ เช่น การยืมหรือคืนทรัพยากรนั้นมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ในการปฏิบัติช่วงแรกเกิดการล่าช้ามากทำให้ผู้ใช้บริการต้องรอนาน

– เมื่อผู้ใช้นำหนังสือมาคืนในกรณีที่มีค่าปรับ ไม่สามารถออกใบเสร็จค่าปรับให้ผู้ใช้บริการได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการจดชื่อและแจ้งผู้ใช้ว่าจะมีการแจ้งค่าปรับและออกใบเสร็จในภายหลัง

– ผู้ใช้ที่มาใช้บริการยืม-คืน ใช้บัตรพนักงานของบุคลากรท่านอื่นซึ่งฝากหนังสือมาคืนแล้วใช้บัตรพนักงานของบุคลากรนั้นในการยืมหนังสือของตน โดยผู้ใช้ต้องการยืมหนังสือ 5 เล่ม แต่บัตรพนักงานนั้นมีหนังสือที่ยังค้างส่ง 1 เล่ม แต่ผู้ใช้อ้างว่า “เจ้าของบัตรยืนยันว่าหนังสือที่ยืมไปได้นำส่งคืนหมดแล้ว” จึงได้ตรวจสอบในฐานข้อมูล koha แล้วแสดงให้ผู้ใช้ดูเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีหนังสือที่ค้างส่งจำนวนหนึ่งเล่ม

– หนังสือบางเล่มไม่มีบัตร due date ติดอยู่จึงติดใบ due date ให้ใหม่ด้วยตนเอง และหนังสือบางเล่มพื้นที่บน due date เต็มซึ่งขณะนั้นบัตร due date หมดแล้วจึงแก้ปัญหาโดยการใช้กระดาษโน้ตติดทับบน due date แล้วขีดเส้นแบ่งซ้ายขวา แล้วเขียนคำว่า “วันที่ยืม” และ “กำหนดคืน” ด้วยปากกาเพื่อใช้แทนบัตร due date ชั่วคราว

(บุญฤทธิ์ แสงแก้ว)


– การให้บริการยืม-คืนในช่วงแรกค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการทำงาน โดยเฉพาะการลงรายละเอียดของทรัพยากรลงในแบบบันทึกสถิติบริการยืม-คืน ซึ่งหากเป็นวารสารจะต้องเปิดดูว่าเป็นของเดือนอะไร รวมถึงเลขปีที่ และฉบับที่ด้วย

– ในบางช่วงเวลาที่บุคลากรกำลังประชุมอยู่ ผู้ใช้บางท่านโทรศัพท์มาถามเรื่องโครงการต่างๆ ซึ่งไม่สามารถตอบรายละเอียดเรื่องนั้นได้ จึงได้สอบถามชื่อ หน่วยงาน และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ท่านนั้น เพื่อแจ้งบุคลากรสำหรับการติดต่อกลับในภายหลัง

– ผู้ใช้บางท่านนำวารสารมาคืน แล้วยืมวารสารฉบับใหม่ แต่ผู้ใช้ท่านนั้นเขียนเฉพาะชื่อลงในแบบบันทึกสถิติบริการยืม-คืน และไม่ได้แจ้งรหัสพนักงานไว้ ทำให้ไม่สามารถลงนามสกุลของผู้ใช้ในแบบบันทึกการยืมใน OpenOffice.org Calc ได้ จึงได้ทำการสืบค้นจากข้อมูลการยืมจากวารสารฉบับที่ผู้ใช้นำมาคืน

(ณฐกร  เปล่งศรี)


 

Tags: , ,

One response to “งานที่ได้รับมอบหมาย : งานบริการความรู้และห้องสมุด

 1. อังสนา ธงไชย

  05/04/2011 at 09:14

  ดาวโหลดไฟล์ข้อมูลวารสารซึ่งเป็น PDF จากฐานข้อมูลวารสาร (e-Journal) ที่ทางห้องสมุดเป็นสมาชิก น่าจะใส่รายละเอียดขั้นตอน น่ะว่าทำอย่างไร แล้ว บริการส่งให้ผู้ใช้อย่างไร
  แล้วปัญหาด้านลิขสิทธืเป็นอย่างไร

  ปัญหาที่พบ
  ข้อ 1 น่าสนใจ ว่าเราผิดพลาด หรือโปรแกรมผิดพลาด ทบทวน สอบถาม และแก้ไข
  ข้อ 2 ตอบไม่ได้แล้วแก้ไขปัญหาอย่างไร เช่น ขอคำแนะนำ ด่อสายไปยังผู้ที่ให้คำตอบได้ ขอเบอร์
  ติดต่อกลับเมื่อได้ข้อมูล ข้อนี้ไม่ใช่ปัญหา อยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขอย่างไร

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: